Parafia Radzymin

Św. Stanisław Kostka

- patron roku liturgicznego

2017/2018

Czas Wielkiego Postu

24 MARCA 2018

Sobota

Dzień powszedni

Dzisiejsze czytania

(Ez 37, 21-28)
Tak mówi Pan Bóg: “Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi, i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Zamieszkają w nim oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, i Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze”.

(Jr 31, 10. 11-12b. 13)
REFREN:Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego,
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
“Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem”.

Pan bowiem uwolni Jakuba,
wybawi go z ręki silniejszego od niego.
Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu
i rozradują się błogosławieństwem Pana.

Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość,
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

(Ez 18, 31ac)
Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.

(J 11, 45-57)
Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: “Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród”. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: “Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród”. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: “Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?” Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać.

Kolęda

2018

Głos naszego Papieża Franciszka

Wielki Post to droga od zniewolenia do wolności, od cierpienia do radości, od śmierci do życia.

V Niedziela Wielkiego Postu - 18 marca 2018

  1. W czwartek od godz. 9:00 do 17:00 można do kościoła przynosić palmy konkursowe. W piątek zostaną ocenione. W niedzielę o godz. 9:45, w kościele zostaną ogłoszone wyniki konkursu i będą wręczone nagrody. Nagrody dla szkół ufundował Urząd Gminy w Naruszewie.
  2. W sobotę o godz. 14:30 do plebanii zapraszam rodziców z dziećmi kl. III krawiec zmierzy dzieci by uszyć stroje komunijne
  3. W czwartek powróciły do kościoła wielkie drzwi /przeszklone/ po konserwacji i renowacji. Kolejne drzwi stolarz zabierze po świętach.
  4. W czwartek Urząd Marszałkowski przelał na konto naszej parafii w Banku Spółdzielczym w Załuskach 142 552,73 zł. W piątek tą kwotą i 25 553,89 zł z kasy parafialnej, w sumie 168 106,62 zł, spłaciłem kredyt zaciągnięty by zapłacić wykonawcom konserwacji i renowacji trzech ołtarzy.
  5. W przyszłą niedzielę rozpamiętywanie męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Niedziela Palmowa. Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, uczcimy przed sumą, poświęceniem palm i procesją wokół kościoła.
  6. Nabożeństwa, w których będziemy świętować tajemnice naszego zbawienia, rozpoczniemy o godz. 18:00.
  7. Po Mszy Św. można kupić palmy zrobione przez nasze dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radzyminku – 15zł.

 

Nowe Tabernakulum

w naszej Parafii

Odnowiona Lampa

 

Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.

Temat ilustrują słowa

„Duch, który umacnia miłość”,

zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania

episkopat.pl

Czcigodny Księże Proboszczu.

 

   Potwierdzam odbiór korespondencji z dnia 15 listopada 2017r. Z uwagą zapoznałem się ze sprawozdaniem
z wykonanych prac konserwacyjno-renowacyjnych trzech ołtarzy. Cieszę się, że świątynia radzymińska
została wymalowana i posiada odnowione; chrzcielnicę, ambonę i stacje Drogi Krzyżowej. Gratuluję
serdecznie również ukończonych prac remontowych na budynku gospodarczym.
Niech Pan Jezus błogosławi w realizacji dalszych zamierzeń.

Z pozdrowieniami i życzeniami dobrego przeżycia czasu Adwentu –

 

+ Piotr Libera


„Troska o zysk nigdy nie może przeważyć troski o człowieka”

– głosił ks. biskup Mirosław Milewski 19 listopada 2017r.

w parafii św. Piotra i Pawła w Radzyminie.

Dokonał także poświęcenia odnowionego kościoła parafialnego.

  • Mszę Św. dziękczynna koncelebrowana przez J.E. Ksiądz Biskupa Mirosław Milewskiego

Aklamacja po przeistoczeniu na miesiąc Marzec

 

K: Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

W: Panie, Ty nas wybawiłeś, przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.

 

 

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16:30

Jasełka 2018

Dożynki 27 sierpnia 2017

Przydrożne kapliczki

Aplikacja na telefon

Modlitwa
przed wejściem
do Internetu

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!