Parafia Radzymin

 

18 STYCZNIA 2018

Czwartek

Dzień powszedni – rozpoczyna się tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan

Dzisiejsze czytania

(1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7)
Gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula, przy wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów. I zaśpiewały kobiety wśród grania i tańców: „Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy”. A Saul bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił: „Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu jedynie królowania”. I od tego dnia Saul patrzył na Dawida zazdrosnym okiem. Saul namawiał syna swego, Jonatana, i wszystkie sługi swoje, by zabili Dawida. Jonatan jednak bardzo upodobał sobie Dawida. Uprzedził więc Jonatan Dawida, mówiąc: „Ojciec mój, Saul, pragnie cię zabić. Od rana miej się na baczności; udaj się do jakiejś kryjówki i pozostań w ukryciu. Tymczasem ja pójdę, by stanąć przy mym ojcu na polu, gdzie ty się będziesz znajdował. Ja sam porozmawiam o tobie z ojcem. Zobaczę, co będzie, i o tym cię zawiadomię”. Jonatan mówił życzliwie o Dawidzie ze swym ojcem, Saulem; powiedział mu: „Niechaj nie zgrzeszy król przeciw swojemu słudze, Dawidowi! Nie zawinił on przeciw tobie, a czyny jego są dla ciebie bardzo pożyteczne. On przecież swoje życie narażał, on zabił Filistyna, dzięki niemu Pan dał całemu Izraelowi wielkie zwycięstwo. Patrzyłeś na to i cieszyłeś się. Dlaczego więc masz zamiar zgrzeszyć przeciw niewinnej krwi, bez przyczyny zabijając Dawida?” Posłuchał Saul Jonatana i złożył przysięgę: „Na życie Pana, nie będzie zabity!” Zawołał Jonatan Dawida i powtórzył mu całą rozmowę. Potem zaprowadził Dawida do Saula i Dawid został u niego jak poprzednio.

(Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13)
REFREN: Bogu zaufam, nie będę się lękał

Zmiłuj się nade mną, Boże, bo prześladuje mnie człowiek,
uciska mnie w nieustannej walce.
Wrogowie moi wciąż mnie prześladują,
liczni są ci, którzy ze mną walczą.

Ty zapisałeś moje życie tułacze
i przechowałeś łzy moje w swym bukłaku,
czyż nie są spisane w Twej księdze?
Odstąpią moi wrogowie w dniu, gdy Cię wezwę,
po tym poznam, że Bóg jest ze mną.

W Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał,
cóż może uczynić mi człowiek?
Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem,
Tobie oddam ofiary pochwalne.

(2 Tm 1, 10b)
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

(Mk 3, 7-12)
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Głos naszego Papieża Franciszka

Prośmy Boga, byśmy mieli odwagę przeprosić i umieli uczyć się słuchać tego, co On nam mówi

II Niedziela Zwykła - 14 stycznia 2018.

 1. W kolędowaniu będzie pomagał mi ks. Krzysztof Toczyski. Prowadził u nas rekolekcje przed peregrynacją Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, ostatnie rekolekcje adwentowe. Prowadzi również Apel Jasnogórski.
 2. Kolęda w tym tygodniu:
  • 15 stycznia /poniedziałek/
   1. Stachowo od P. Zalewskiego do P. Wątkowskich.
   2. Cholewy od P. Zaciewskich do P. Traczyk.
  • 16 stycznia /wtorek/
   1. Cholewy od P. Klimczewskich do P. Gołębiewskich.
   2. Radzyminek od P. Mączyńskiej rodziny mieszkające przy szosie nr. 50
   następnie od strony Cholew.
  • 17 stycznia /środa/
   1. Skrzynki od P. Lipskich do P. Wiśniewskich.
   2. Radzymin od P. Liberadzkiej do P. Szcześniaka.
  • 18 stycznia /czwartek/
   1. Radzymin od P. Góreckich do P Tabakowej.
   2. Radzymin od P. Białkowskich do P. Krupińskich.
  • 19 stycznia /piątek/
   1. Radzymin od P. Zielińskich do P. Nurzyńskich.
   2. Radzymin od P. Koćmierowskich do P. Rutkowskich.
  • 20 stycznia /sobota/
   1. Wichorowo od P. Bartnickich do P. Koprów.
   2. Radzymin od P. Grenadier do P. Podlaskich.
  • 22 stycznia/ przyszły poniedziałek/
   1. Wróblewo Wieś i Beszyno od P. Pierścińskiego.
   2. Wroninko.

  Początek kolędy o godz. 9:00. Pan Łukasz rozpocznie kolędowanie o godz. 8:00.

Niech Bóg nam błogosławi.

Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.

Temat ilustrują słowa

„Duch, który umacnia miłość”,

zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania

episkopat.pl

Czcigodny Księże Proboszczu.

 

   Potwierdzam odbiór korespondencji z dnia 15 listopada 2017r. Z uwagą zapoznałem się ze sprawozdaniem
z wykonanych prac konserwacyjno-renowacyjnych trzech ołtarzy. Cieszę się, że świątynia radzymińska
została wymalowana i posiada odnowione; chrzcielnicę, ambonę i stacje Drogi Krzyżowej. Gratuluję
serdecznie również ukończonych prac remontowych na budynku gospodarczym.
Niech Pan Jezus błogosławi w realizacji dalszych zamierzeń.

Z pozdrowieniami i życzeniami dobrego przeżycia czasu Adwentu –

 

+ Piotr Libera


„Troska o zysk nigdy nie może przeważyć troski o człowieka”

– głosił ks. biskup Mirosław Milewski 19 listopada 2017r.

w parafii św. Piotra i Pawła w Radzyminie.

Dokonał także poświęcenia odnowionego kościoła parafialnego.

 • Mszę Św. dziękczynna koncelebrowana przez J.E. Ksiądz Biskupa Mirosław Milewskiego

Aklamacja po przeistoczeniu na miesiąc Styczeń

 

K: Oto wielka tajemnica wiary.

W: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

 

 

Kolęda 2017/2018
Wizyta duszpasterska zwana kolędą
  odbywać się będzie w następującej kolejności:
 • 15 stycznia /poniedziałek/
  1. Stachowo od P. Zalewskiego do P. Wątkowskich.
  2. Cholewy od P. Zaciewskich do P. Traczyk.
 • 16 stycznia /wtorek/
  1. Cholewy od P. Klimczewskich do P. Gołębiewskich.
  2. Radzyminek od P. Mączyńskiej rodziny mieszkające przy szosie nr. 50
  następnie od strony Cholew.
 • 17 stycznia /środa/
  1. Skrzynki od P. Lipskich do P. Wiśniewskich.
  2. Radzymin od P. Liberadzkiej do P. Szcześniaka.
 • 18 stycznia /czwartek/
  1. Radzymin od P. Góreckich do P Tabakowej.
  2. Radzymin od P. Białkowskich do P. Krupińskich.
 • 19 stycznia /piątek/
  1. Radzymin od P. Zielińskich do P. Nurzyńskich.
  2. Radzymin od P. Koćmierowskich do P. Rutkowskich.
 • 20 stycznia /sobota/
  1. Wichorowo od P. Bartnickich do P. Koprów.
  2. Radzymin od P. Grenadier do P. Podlaskich.
 • 22 stycznia/ przyszły poniedziałek/
  1. Wróblewo Wieś i Beszyno od P. Pierścińskiego.
  2. Wroninko.
     Początek kolędy o godz. 9:00. Pan Łukasz rozpocznie kolędowanie o godz. 8:00.
Dożynki 27 sierpnia 2017

Przydrożne kapliczki

Aplikacja na telefon

Modlitwa
przed wejściem
do Internetu

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!