Parafia Radzymin

19 LIPCA 2018

Czwartek XV tygodnia okresu zwykłego

wspomnienie dowolne Świętej Makryny Młodszej

 

Dzisiejsze czytania

(Iz 26,7-9.12.16-19)
Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał. Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia, wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.

(Ps 102,13-14ab.15-16.17-19.20-21)
REFREN: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki,
a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.
Powstań i okaż litość Syjonowi,
bo nastała pora, byś się nad nim zmiłował.

Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie,
żalem ich przyjmują jego gruzy.
Poganie będą się bali imienia Pana,
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.

Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie,
przychyli się ku modlitwie opuszczonych
i nie odrzuci ich modłów.
Należy to spisać dla przyszłych pokoleń,
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,
popatrzył z nieba na ziemię,
aby usłyszeć jęki uwięzionych,
aby uwolnić skazanych na śmierć.

(Mt 11,28)
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

(Mt 11,28-30)
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO

PRZED WYRUSZENIEM 37 PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Umiłowani Diecezjanie! Drodzy Jasnogórscy Pielgrzymi!Za kilka tygodni, po raz trzydziesty siódmy wyruszy z Płocka na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej. Ten rok obchodzimy jako Rok św. Stanisława Kostki, w związku z okrągłą 450. Rocznicą jego śmierci. Wśród wielu ciekawych i godnych naśladowania cech Świętego z Rostkowa, warto zwrócić uwagę na to, że jego życiu ważną rolę odegrało piesze pielgrzymowanie. Aby osiągnąć swoje życiowe cele i marzenia, wyruszał w drogę. Uczy nas Stanisław, że do osiągnięcia pragnień potrzeba nieraz dużego wysiłku, także fizycznego, trzeba pokonania własnych słabości.

Ta wspomniana cecha św. Stanisława niech stanie się zachętą do podjęcia trudu tegorocznego pielgrzymowania na Jasną Górę. Niech towarzyszy nam myśl, że do wielkich rzeczy w życiu dochodzi się przez wysiłek, trud, czasem ból. Cieszy mnie, jako Biskupa Płockiego fakt, że co roku są chętni do podejmowania dzieła pieszej wędrówki. Wierzę, że ten trud jest nagradzany duchowymi łaskami dla samych pielgrzymów, ich rodzin i całej diecezji. Mam nadzieję, że przykład Pielgrzyma – świętego Stanisława, zachęci kolejnych ludzi, zwłaszcza młodych, do wędrówki na Jasną Górę.

 

Pielgrzymowanie do naszego narodowego Sanktuarium to podróż do Maryi, naszej Matki. Będą nam w niej towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki, wielkiego czciciela Matki Bożej. Do Niej można zanieść to wszystko, co jest w naszych sercach – troski i radości – Jej zawierzyć, Jej pozostawić. Pielgrzymka uczy zaufania, miłości do Matki Bożej. Nie lękajmy się podjąć tego duchowego i fizycznego wysiłku.

Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz wspierającym ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.

Płock, dnia 11 czerwca 2018 r.

 Wasz Biskup Piotr

 

Ogłoszenia XV Niedziela Zwykła rok B – 15.07.2018r.

  1. Przeżywamy dziś w Kościele XV NZ B. Po Mszy św. o godz. 10.00 nabożeństwo fatimskie.
  2. Jutro wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Na Mszy św. o godz. 18.00 modlitwa w intencji wszystkich, którzy noszą szkaplerz.
  3. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. poświęcę pojazdy. Będziemy się modlić za wszystkich podróżujących. Zapraszam zmotoryzowanych. Przy okazji poświęcenia, tradycyjnie, będą zbierane ofiary przeznaczone na pojazdy dla misjonarzy.
  4. Zachęcam do zapisywania się na pieszą płocka pielgrzymkę do Częstochowy. Mam już karty zgłoszeniowe. Gdyby ktoś nie mógł udać się pieszo może zapisać się na pielgrzymkę duchową.
  5. Zachęcam do poszerzania swojej wiedzy religijnej – nabywania i czytania prasy katolickiej – jest kolejny nr Gościa Niedzielnego i czasopismo Miłujmy się.
  6. Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii i parafianom, którzy mogą cieszyć się urlopami życzę miłego odpoczynku. Jednocześnie przypominam, że od Boga nie ma wakacji i każdy jest zobowiązany, wszędzie gdzie przebywa, uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii.

Intencje mszalne 16-22 lipca 2018r.

 

PONIEDZIAŁEK

18.00          O opiekę Matki Bożej Szkaplerznej dla wszystkich noszących szkaplerz

 WTOREK

18.00          + Lecha Podlaskiego, zmarłych z r-ny Podlaskich i Stefana Tabakę

 ŚRODA

17.30          + Józefa Koniec i Stanisława Koniec

 CZWARTEK

18.00          + Czesławę, Stanisława i Kazimierza Kopeć, Zofię Kokosińską i Magdalenę Olszewską

 PIĄTEK

18.00          + Władysława, Czesławę, Antoniego, Czesławę, Zbigniewa, Tadeusza i Zofię Makowskich

 SOBOTA

17.30          + Waldemara Sadowskiego (2r.śm.), zmarłych z r-ny Sadowskich, Irenę i Franciszka Wiśniewskich

18.00          + r-ców Mieczysława i Mariannę, dziadków Walentego i Czesławę Dominiaków, Leona i Mariannę Wierzchowskich i

                    Stanisława Wierzchowskiego

 NIEDZIELA

8.00            + Annę i Józefa Podlaskich

10.00          Za Parafian

12.00          + Cecylię i Czesława Słupeckich i Krzysztofa Drewnowskiego

29 czerwca 2018 w naszej parafii

uroczystość Odpustowa

ku czci patronów naszej świątyni i naszej parafii;
Św. Apostołów Piotra i Pawła.

 

 

Nawiedzenie naszej parafii przez relikwie św. Stanisława Kostki
12-13 czerwca 2018

Uroczystość BOŻEGO CIAŁA 31 MAJA 2018

 

 

Św. Stanisław Kostka

- patron roku liturgicznego

2017/2018

Głos naszego Papieża Franciszka

Każda okoliczność jest dobra, by nieść przesłanie Chrystusa!

  • Mszę Św. dziękczynna koncelebrowana przez J.E. Ksiądz Biskupa Mirosław Milewskiego

„Troska o zysk nigdy nie może przeważyć troski o człowieka”

– głosił ks. biskup Mirosław Milewski 19 listopada 2017r.

w parafii św. Piotra i Pawła w Radzyminie.

Dokonał także poświęcenia odnowionego kościoła parafialnego.

 

Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.

Temat ilustrują słowa

„Duch, który umacnia miłość”,

zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania

Czcigodny Księże Proboszczu.

 

   Potwierdzam odbiór korespondencji z dnia 15 listopada 2017r. Z uwagą zapoznałem się ze sprawozdaniem
z wykonanych prac konserwacyjno-renowacyjnych trzech ołtarzy. Cieszę się, że świątynia radzymińska
została wymalowana i posiada odnowione; chrzcielnicę, ambonę i stacje Drogi Krzyżowej. Gratuluję
serdecznie również ukończonych prac remontowych na budynku gospodarczym.
Niech Pan Jezus błogosławi w realizacji dalszych zamierzeń.

Z pozdrowieniami i życzeniami dobrego przeżycia czasu Adwentu –

 

+ Piotr Libera

  • Biskup Roman Marcinkowski

W niedzielę 22 lipca po każdej

Mszy św. poświęcę pojazdy.

Będziemy się modlić

za wszystkich podróżujących.

Zapraszam zmotoryzowanych.

Przy okazji poświęcenia,

tradycyjnie, będą zbierane

ofiary przeznaczone na pojazdy

dla misjonarzy.

W piątek, 29 czerwca 2018r.

uroczyście pożegnaliśmy odchodzącego

na emeryturę księdza Proboszcza

Zdzisława Kupiszewskiego.

Dziękując Księdzu Proboszczowi

za posługę duszpasterską,

życzymy Bożego Błogosławieństwa

i opieki patronów naszej parafii

świętych Apostołów Piotra i Pawła.

BÓG ZAPŁAĆ!

Św. Zdzisława

Jasełka 2018

Dożynki 27 sierpnia 2017

Przydrożne kapliczki

Aplikacja na telefon

Modlitwa
przed wejściem
do Internetu

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!