Parafia Radzymin

23 MAJA 2018

Środa

Dzień powszedni – wspomnienie św. Leoncjusza z Rostowa, biskupa

 

Dzisiejsze czytania

(Jk 4, 13-17)
Najmilsi: Zwracam się do was, którzy mówicie: “Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski”, wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić: “Jeżeli Pan zechce, a będziemy żyli, zrobimy to lub owo”. Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Wszelka taka chełpliwość jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy.

(Ps 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11)
REFREN:Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

Słuchajcie tego, wszystkie narody,
nakłońcie uszu, wszyscy mieszkańcy ziemi,
niscy pochodzeniem na równi z możnymi,
bogaci razem z ubogimi.

Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli,
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom
i chełpią się ogromem swego bogactwa?

Nikt przecież nie może samego siebie wykupić
ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej.
Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy
i nigdy mu na to nie starczy,
aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie.

Albowiem ujrzy, że umierają mędrcy,
jednakowo ginie głupi i prostak,
zostawiając obcym
swoje bogactwa

(J 14, 6)
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

(Mk 9, 38-40)
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: “Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: “Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

  • Biskup Roman Marcinkowski

 

 

Św. Stanisław Kostka

- patron roku liturgicznego

2017/2018

Głos naszego Papieża Franciszka

Pan Jezus daje nam swoją miłość, abyśmy potrafili kochać Boga i bliźniego, tak jak On nas pokochał, ofiarując za nas swoje życie.

Parafia Radzymin - OGŁOSZENIA

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 20 maja 2018.

  1. Jutro Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Jutro też wspominamy św. Januarego. Tradycyjnie podziękujemy i poprosimy o opiekę św. Januarego. Zapraszam wszystkich parafian na dziękczynno-błagalną Mszę Świętą jutro o godz. 19:00 przed figurą św. Jana Nepomucena.
  2. W przyszłą niedzielę, w UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, kończymy okres wielkanocny.
    Kończy się też czas spowiedzi i komunii św. Katolicy, którzy nie spełnia tego obowiązku, na mocy przykazania kościelnego popełniają grzech śmiertelny.
  3. W przyszłą niedzielę odpust w Naruszewie. Ponieważ wypada abym jako sąsiad brał udział w odpuście od początku do końca w naszym kościele Msze Święte o godz. 8:00 ; 10:00 i o 16:00. Nie będzie sumy o godz.12:00.
  4. W czwartek 31 maja /za półtora tygodnia/ UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA. Proszę o przygotowanie ołtarzy w ustalonych miejscach /drugi ołtarz przygotowują strażacy/
  5. W sobotę o godz. 9:00 spotkanie z kandydatami do Sakramentu Bierzmowania /pierwsza próba/ – obowiązkowe.
  6. Zgłosił się do mnie Parafianin proponując zasponsorowanie aparatury do wyświetlania tekstów zamiast obecnego i zepsutego rzutnika. Koszt takiego urządzenia to 10 tyś zł. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie to na przyszłą niedzielę będziemy mieli to urządzenie.

DRODZY PARAFIANIE, GOŚCIE I WSZYSCY MI ŻYCZLIWI

26 lutego b.r. poprosiłem J.E.Księdza Biskupa Piotra Liberę o wyrażenie zgody na moje przejście na emeryturę i o zamieszkanie w Domu Księży Emerytów w Płocku. Taką zgodę otrzymałem i z dniem 1 lipca przechodzę na zasłużony odpoczynek. Zamieszkam w Domu Księży Emerytów w Płocku. Moim następcą jest Ks. mgr Grzegorz Bednarczyk pracujący w Nasielsku jako wikariusz. Radzymin będzie Jego pierwszą samodzielna placówką.
Niech Bobry Bóg błogosławi Nowemu Księdzu Proboszczowi.
Nasze pożegnanie planuję w UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWĄ ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA.

Niech Dobry Bóg WAM błogosławi.

 

Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.

Temat ilustrują słowa

„Duch, który umacnia miłość”,

zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania

Czcigodny Księże Proboszczu.

 

   Potwierdzam odbiór korespondencji z dnia 15 listopada 2017r. Z uwagą zapoznałem się ze sprawozdaniem
z wykonanych prac konserwacyjno-renowacyjnych trzech ołtarzy. Cieszę się, że świątynia radzymińska
została wymalowana i posiada odnowione; chrzcielnicę, ambonę i stacje Drogi Krzyżowej. Gratuluję
serdecznie również ukończonych prac remontowych na budynku gospodarczym.
Niech Pan Jezus błogosławi w realizacji dalszych zamierzeń.

Z pozdrowieniami i życzeniami dobrego przeżycia czasu Adwentu –

 

+ Piotr Libera

  • Mszę Św. dziękczynna koncelebrowana przez J.E. Ksiądz Biskupa Mirosław Milewskiego

„Troska o zysk nigdy nie może przeważyć troski o człowieka”

– głosił ks. biskup Mirosław Milewski 19 listopada 2017r.

w parafii św. Piotra i Pawła w Radzyminie.

Dokonał także poświęcenia odnowionego kościoła parafialnego.

      Aklamacja po przeistoczeniu na miesiąc maj

 

 K: Wielka jest tajemnica naszej wiary.

 W: Ile razy ten chleb spożywamy, i pijemy z tego kielicha głosimy śmierć Twoją,  Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.

Jasełka 2018

Dożynki 27 sierpnia 2017

Przydrożne kapliczki

Aplikacja na telefon

Modlitwa
przed wejściem
do Internetu

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!