Akcja „Zapalmy Światło Miłosierdzia” – 22 lutego 2021 r.

Akcja „Zapalmy Światło Miłosierdzia” – 22 lutego 2021 r.
Uprzejmie prosimy Księży Proboszczów o rozpropagowanie wśród wiernych miasta Płocka i diecezji płockiej akcji „Zapalmy Światło Miłosierdzia” zaakceptowanej przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę. Polega ona na tym, aby w poniedziałek 22 lutego br., z okazji 90. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie – zapalić światło w oknach domów i mieszkań, na przykład o Godzinie Miłosierdzia – 15.00 lub w godzinach wieczornych.
Organizatorzy akcji zachęcają, aby „Światło Miłosierdzia” zapalić także przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach – na znak łączności z Płockiem, gdzie 22 lutego 1931 r. św. Siostra Faustyna Kowalska, w klasztornej celi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego.
Akcja ta wpisuje się również w przygotowania do obchodów 30. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Płocku i godnego upamiętnienia Placu Celebry Papieskiej, poprzez postawienie krzyża, w który wpisany zostanie wizerunek Jezusa Miłosiernego.
Płock, dnia 18 lutego 2021 r.
Kancelaria Kurii Płockiej