Szkoła Podstawowa w Radzyminku

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie

i

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku

przy współudziale Wójta Gminy Naruszewo

 

ogłaszają XI edycję konkursu

 

“PALMA WIELKANOCNA RADZYMIN 2019”           

 

Cele i założenia konkursu:

1.Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi poprzez wytwory pracy rąk ludzkich.

2.Rozpowszechnianie i popularyzowanie w naszym regionie tradycyjnej plastyki obrzędowej nie tylko wśród uczniów, ale również szerszej społeczności /młodzieży i dorosłych/.

3.Poznanie stanu zachowania tradycyjnych umiejętności wykonywania palm.

4.Rozwijanie i kształcenie umiejętności wykonywania elementów i motywów w plastyce obrzędowej oraz tradycji ludowej związanej ze Świętami Wielkanocnymi.

5.Kształtowanie uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży, a także lokalnej społeczności.

Regulamin konkursowy:

1.W konkursie mogą brać udział twórcy indywidualni i zespołowi / klasy, szkoły, koła, organizacje itp./.

2.Palmy mogą być wykonywane  z roślinności zielonej / nie podlegającej ochronie/ i z materiałów papierniczych / papieru, bibuły, krepiny i tp./, a także z roślinności zasuszonej np. kłosów zbóż, ziół, traw i tp./.

3.Palmy wykonane z widłaka lub innych roślin chronionych nie wezmą udziału w konkursie.

4.Do konkursu twórcy zgłaszają tylko jedną palmę wykonaną przez siebie.

5.Palmy będą oceniane w dwóch kategoriach :                                                                                            

a/ w kategorii indywidualnej

  -dzieci i młodzież do lat 14

  -młodzież powyżej lat 14 i dorośli

 b/ w kategorii zbiorowej

  -szkoły podstawowe

  -gimnazja, szkoły ponadpodstawowe

  -inni twórcy zespołowi, np. Koło Różańcowe, Koło Plastyczne, Koło Gospodyń Wiejskich,

  Koło Emerytów i Rencistów, Pracownicy Bibliotek, Praca rodzinna itd.

6.Kryteria oceny palmy zgłoszonej do konkursu :

  a/minimalna wysokość palmy /liczona od początku zdobienia/

powinna wynosić co najmniej 80 cm, maksymalna wysokość-nieograniczona,

  b/ogólny wyraz artystyczny /kolorystyka, kompozycja, ilość i jakość użytych zdobień, techniki plastyczne/,

  c/wykorzystanie różnorodności materiałów.

7.Palmy należy dostarczyć do kościoła parafialnego w Radzyminie  dnia 11.04.2019r./czwartek/, w godzinach od 9,00 do 16,00.

Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z informacją o wykonawcy palmy :imię i nazwisko, wiek, adres; w przypadku kategorii zbiorowej należy podać nazwę i adres: 

– szkoły oraz klasę ,do której uczeń Uczęszcza,

– zespołu lub koła

8.Ocena palm konkursowych odbędzie się dnia 12.04.2019 r./piątek/ w godz. 9.00 – 10.00.

9.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Niedzielę Palmową dn.14.04.2019 r. w kościele parafialnym w Radzyminie o godz. 9.30.

10.Organizatorzy gwarantują nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu.

11.Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do określenia ilości przyznanych miejsc i nagród w zależności od ilości i poziomu artystycznego zgłoszonych prac oraz niedopuszczenia do konkursu prac prezentujących niski poziom artystyczny lub niezgodność z regulaminem konkursu i tradycją naszego regionu.

12.Po ogłoszeniu wyników uczestnicy konkursu zobowiązani są do wzięcia udziału w procesji ze swoimi palmami.

13.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie również prawo do pozostawienia w kościele wszystkich prac nagrodzonych oraz dopuszczonych do konkursu na okres Wielkiego Tygodnia ( do Wielkiej Soboty), w celu wyeksponowania ich na wystawie pokonkursowej.

Organizatorzy konkursu