Aktualności – o sakramencie Namaszczenia Chorych i św. Ojcu Charbelu

O sakramencie Namaszczenia Chorych i św. Ojcu Charbelu

           Sakrament Namaszczenia Chorych, udziela choremu łaski Ducha Świętego. Łaska ta wspiera całego człowieka, budzi ufność w Bogu, wzmacnia chorego, by mógł mężnie znieść cierpienie, by zobaczył sens swojej choroby w historii zbawienia jako osobiste włączenie w zwycięstwo Chrystusa nad chorobą i śmiercią pochodzącymi z grzechu. Sakrament ten budzi też u chorego świadomość, że współcierpi z Chrystusem za cały Kościół i wszystkich ludzi. Łaska ta pozwala choremu zwalczyć zło mu grożące, otrzymać zdrowie jeśli to będzie potrzebne dla jego zbawienia, odpuszczenie grzechów o ile to jest potrzebne, jest też dopełnieniem pokuty chrześcijańskiej.

            W chorobie poszukujemy pomocy. Błagamy Boga o ratunek i uzdrowienie. Wołamy za wstawiennictwem świętych o uzdrowienie duszy i ciała. Jednym z mniej znanych świętych, ale niezwykle „skutecznych” przed Bogiem w dziele uzdrowienia jest św. Charbel Makhlouf. Urodził się w 1828r. w rodzinie chrześcijańskiej w Bekaa Kafra w północnym Libanie. Na chrzcie otrzymał imię Józef. W wieku 23 lat wstąpił do maronickiego klasztoru św. Marona w Annaya, gdzie otrzymał zakonne imię Szarbel. W 1875r. ojciec Szarbel przeniósł się do pustelni w pobliżu klasztoru. Żyjąc w odosobnieniu prowadził niezwykle ascetyczny tryb życia, czas spędzał na modlitwie i praktykach religijnych. W pustelni spędził ostatnie 23 lata swojego życia. Zmarł w wigilię Bożego Narodzenia – 1898r. Po pogrzebie ojca Szarbela miało miejsce niezwykłe zjawisko. Nad jego grobem pojawiła się niezwykła, jasna poświata, utrzymująca się przez wiele tygodni. Łuna ta spowodowała, że do grobu pustelnika zaczęły przychodzić, co noc, rzesze wiernych. Szybko zaczął rozwijać się kult zakonnika. Miały też miejsce liczne uzdrowienia. Dnia 9.10.1977r. w Watykanie papież Paweł VI kanonizował ojca Szarbela. Do dziś grób świętego w Annaya jest celem licznych pielgrzymek z całego świata.

            Czemu o tym świętym? W czasie trwania tegorocznych rekolekcji wielkopostnych w naszej Parafii (22-24marca), wszystkie osoby starsze, chore, cierpiące będą mogły pomodlić się przed relikwiami św. Szarbela, a następnie ucałować jego relikwie. Będzie to miało miejsce w sobotę – 23 marca – w czasie Mszy św. o godz. 11.00. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w tej Eucharystii. Zechciejmy pomóc tym wszystkim, którzy chcieliby skorzystać z sakramentu namaszczenia chorych i ucałować relikwie, a ze względów logistycznych (braku środka transportu) nie mają takiej możliwości. Już dziś zacznijmy modlić się za wstawiennictwem św. Charbela do miłosiernego Boga o wypełnienie się jego woli względem nas i krzyża choroby, który na co dzień dźwigamy.

Modlitwa do św. Charbela

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemno sci światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź naszą wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikaniu zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj nas w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi odzyskało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała oraz rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.