Dożynki 2018

Dożynki 26 sierpnia 2018

PODZIĘKOWANIA

Bóg zapłać tym wszystkim, którzy przyczynili się do tak uroczystego przebiegu dożynek parafialnych:

- starostom dożynek – mieszkańcom Cholew i Wroninka, którzy od wielu już tygodni przygotowywali niedzielną uroczystość. Dziękuję za dekorację Kościoła, przygotowanie tekstów liturgicznych, stołów biesiadnych. Dziękuję za dar ołtarza – ampułki na wino i wodę do używania w tygodniu jak i drugi zestaw na uroczystości oraz kropidło.

- mieszkańcom poszczególnych wiosek za piękne wieńce i kosze pełne owoców i warzyw.

- przedstawicielom władz lokalnych – pani Wójt Gminy Naruszewo Beacie Pierścińskiej, panu Wójtowi Gminy Płońsk Aleksandrowi Jarosławskiemu za obecność i skierowane do nas słowo.

- ks. Kan dr Markowi Wilczewskiemu Dyrektorowi Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej za przewodniczenie uroczystości i wygłoszone do nas Boże Słowo.

- kapłanom z dekanatu płońskiego za obecność, pomoc i modlitwę.

- ministrantom, zespołowi muzycznemu, druhom strażakom, asyście procesyjnej, panu organiście, panu kościelnemu za trud i zaangażowanie by pięknie przebiegła niedzielna uroczystość.

WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W TO DZIEŁO PARAFIANOM BÓG WIELKI ZAPŁAĆ.

 Ks. Grzegorz Bednarczyk