Druga rocznica nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Maryjo, Matko nasza,

  – naucz nas, że tu na ziemi Twój Syn nie ma innych rąk – tylko nasze i tylko tymi rękami może służyć innym,
  – naucz nas, że na tej ziemi Twój Syn nie ma innego głosu oprócz naszego by móc głosić innym Dobrą Nowinę o zbawieniu i miłosierdziu Ojca,
  – naucz nas Maryjo, że tu na ziemi Jezus nie ma innego serca oprócz naszego. Tylko przy naszej pomocy może okazać miłość samotnym, nieszczęśliwym, niechcianym, niekochanym, odrzuconym przez bliskich i społeczeństwo,
  – naucz nas Maryjo, że tu na ziemi my Twoje dzieci, jesteśmy Jego dłońmi, Jego głosem, Jego sercem.
Maryjo,
 niech inni zobaczą w nas Twego Syna i chwalą Ojca, który jest w niebie. Prowadź nas Matko do Swego Syna bo w Nim szczęście, pokój, radość. Amen”