INFORMACJA DOTYCZĄCA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ I ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

Komunikat Wydziału Katechetycznego

w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.
Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości.
Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.
Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.
Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Płockiej

W związku z decyzją

Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej

pragnę poinformować,że nowa data przystąpienia do

sakramentu Pierwszej Komunii Świętej

i do Odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego , w naszej Parafii,

zostanie podana gdy będzie wiadomo,że poprawia się sytuacja

epidemiologiczna w naszym kraju.

Wasz Ks. Proboszcz.