Informacja o realizacji projektu organowego

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

                                                                                                                                               

Beneficjent:  Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła                    w Radzyminie, Radzymin 76, 09-152 Naruszewo, powiat płoński  

 

informuje,

o realizacji operacji: „Prace organmistrzowsko-konserwatorskie zabytkowych organów w kościele  pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła  w Radzyminie”.

Cel  operacji: Zachowanie lokalnego  dziedzictwa kulturowego  dla obecnych                    i przyszłych mieszkańców poprzez wykonanie prac organmistrzowsko-konserwatorskich  zabytkowych XIX – wiecznych organów neoklasycystycznych.

Głównym celem projektu jest zachowanie lokalnego  dziedzictwa kulturowego  dla obecnych i przyszłych mieszkańców poprzez wykonanie prac organmistrzowsko-konserwatorskich  zabytkowych XIX – wiecznych organów neoklasycystycznych.

 Operacja realizowana  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”   objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego  w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury            i dziedzictwa lokalnego.

Operacja dotyczy Umowy  o przyznaniu pomocy Nr 01487-6935-UM0712637/19 zawartej w dniu 26  sierpnia  2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą            w Warszawie a  Parafią Rzymsko-Katolicką  p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła                     w Radzyminie, Radzymin 76,  09-152 Naruszewo,  powiat płoński 

Środki finansowe przyznane na realizację operacji:  149 998,00 PLN.