Informacja Wójt Gminy Naruszewo

Informacja Wójta Gminy Naruszewo

Od 1 lipca 2021 r. nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ewidencja ta, ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
w naszym kraju.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

W przypadku budynków już istniejących deklaracje wypełniamy
i składamy (lub wysyłamy) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r.

W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

  • Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej ! !

Aby złożyć deklarację elektronicznie trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Wystarczy wejść na stronę https://ceeb.gov.pl.

Osoba nie posiadająca dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego, składa deklarację w wersji papierowej podpisaną przez właściciela lub zarządcę nieruchomości w sekretariacie Urzędu Gminy lub wysyła pocztą tradycyjną na adres urzędu. Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy w Naruszewie.

UWAGA ! ! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe !