Informacje o pracach restauratorsko-konserwatorskich wykonanych przy organach naszej Parafii

Prace zostały wykonane i odebrane według następujących zadań:   

1).Prace organmistrzowsko – konserwatorskie i materiały mechanizmu powietrznego

 1. Wykonanie i zainstalowanie nowej obudowy osłaniającej silnik – dmuchawę – komplet 1
 2. Zakup i zainstalowanie nowego silnika – dmuchawy o wydajności 11 m3, 120 mmWS/400 V – komplet 1
 3. Wykonanie i zamontowanie nowych kanałów powietrza, wykonanie i zamontowanie regulatora powietrza – komplet 1
 4. Wykonanie i zamontowanie wewnątrz szafy organowej nowego pływakowego miecha powietrznego – komplet 1

 

2). Prace organmistrzowsko – konserwatorskie i materiały potrzebne do remontu kontuaru

 1. Ofilcowanie klawiatury manuałowej i klawiatury pedałowej, skasowanie luzów bocznych, wymiana okładzin na klawiszach manuałowych na okładziny z naturalnej masy kostnej i ciemnego drewna, a na klawiszach klawiatury pedałowej z twardego drewna – komplet 1
 2. Odrestaurowanie elementów kontuaru znajdujących się wokół klawiatury – komplet 1
 3. Odrestaurowanie napisów z nazwami rejestrów, wypoziomowanie klawiatury manuałowej – komplet 1

3). Prace organmistrzowsko – konserwatorskie i materiały potrzebne do remontu kontuaru

 1. Demontaż klocy, ławeczek i wieszaków piszczałek (sprawdzenie stanu zachowania, rekonstrukcja brakujących elementów) – komplet 1
 2. Demontaż włączników rejestrowych – komplet 1
 3. Regulacja zakresu pracy włączników głosowych – komplet 1
 4. Grafitowanie zasuw rejestrowych – komplet 1
 5. Wymiana oskórowania zaworów klapowych – komplet 1
 6. Uszczelnienie wiatrownic – komplet 1
 7. Wymiana uszkodzonych części regulacyjnych zaworów tonowych (filce, nakrętki regulacyjne) – komplet 1
 8. Regulacja zakresu pracy zaworów tonowych – komplet 1
 9. Konserwacja drewnianych elementów wiatrownic – komplet 1
 10. Montaż uprzednio wymontowanych elementów – komplet 1

 

4). Prace organmistrzowsko – konserwatorskie i materiały potrzebne do remontu mechanizmu dźwiękowego

 1. Odnowienie piszczałek prospektowych – komplet 1
 2. Naprawa piszczałek drewnianych – komplet 1
 3. Naprawa piszczałek metalowych – komplet 1
 4. Naprawa stroików piszczałek metalowych i drewnianych – komplet 1

 

5). Prace organmistrzowsko – konserwatorskie i materiały potrzebne do remontu mechanizmu traktury

 1. Naprawa i sprawdzenie traktury dźwiękowej i rejestrowej (naprawa uszkodzonych abstraktów, wymiana zużytych filcy i nakrętek, uszkodzonych cięgieł) – komplet 1
 2. Wyregulowanie traktury dźwiękowej i rejestrowej – komplet 1

6). Inne Prace, nieuwzględnione

 1. Zamontowanie skrzynki elektrycznej z urządzeniami zabezpieczającymi silnik dmuchawy przed uszkodzeniem, renowacja szafy organowej – komplet 1
 2. Oczyszczenie szafy organowej od wewnątrz, zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych instrumentu przed owadami – komplet 1
 3. Regulacja ciśnienia powietrza – komplet 1
 4. Intonacja (precyzyjność dźwięku, wyrównanie brzmienia i natężenia) – komplet 1
 5. Strojenie całego instrumentu (10 głosów) – komplet 1