Ogłoszenia parafialne – 20.10.2019r.

Ogłoszenia – XXIX Niedziela zwykła – 20.10.2019r.

 1. Decyzją papieża Franciszka miesiąc październik jest poświęcony modlitwom w intencji misji. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na potrzeby misji i misjonarzy. Po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do I komunii św., do odnowienia przyrzeczeń chrztu św. i dla ich rodziców.
 2. We wtorek, w Kościele, liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
 3. W następną niedzielę, 27.10 – kolejna miesiącznica peregrynacji obrazu Matki Bożej w naszej parafii. Zapraszam na godz. 20.30 na Apel Jasnogórski.
 4. W następną niedzielę wypominki będą odczytywane na początku każdej Mszy św. Eucharystia będzie sprawowana w intencji wszystkich zmarłych wspominanych przed daną Mszą św.
 5. Za tydzień przestawiamy zegary na czas zimowy. Jest to ostatnia niedziela miesiąca zatem Msza św. o godz. 10.00 ze szczególnym udziałem dzieci. Na tej Mszy św. przewidziany jest specjalny program słowno – muzyczny upamiętniający św. Jana Pawła II przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radzyminku pod kierunkiem p. Katarzyny Żochowskiej i p. Agnieszki Szuwary Podlaskiej. Tego też dnia dzieci będą częstowały przez Kościołem ciastem. Ofiary, które przy tej okazji złożymy przeznaczone będą na misje – „dzieci dzieciom misyjnym”.
 6. Zachęcam do udziału w modlitwie różańcowej każdego dnia o godz. 17.00, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00.
 7. Jest kolejny numer czasopisma „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się” oraz List Parafialny.
 8. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony naszym bliskim zmarłym. Zachęcam do zgłaszania wypominek – całorocznej modlitwy za zmarłych.
 9. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Tradycyjnie w naszej Parafii Msza św. o godz. 8.00, następnie  o godz. 10.30 rozpoczęcie różańca w Kościele i procesja na cmentarz. Uroczysta Msza św. na cmentarzu o godz. 11.00. Uroczystościom będzie przewodniczył ks. Kan Marek Wilczewski Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej.
 10. Dziękuję Państwu Grażynie i Waldemarowi Szczepańskim z Wróblewa, Państwu Agnieszce i Sławomirowi Podlaskim z Radzymina, Pani Annie Szymankiewicz z Jeżewa, Pani Alinie Jaworskiej i Państwu Hannie i Ryszardowi Grzelak z Wronina, Pani Irenie Wiśniewskiej z Jeżewa, Państwu Longinie i Janowi Malińskim z Radzymina, Państwu Annie i Jackowi Salak z Wroninka, Pani Alinie Zdunowskiej z Radzymina, Państwu Agacie i Mateuszowi Misiak, Państwu Barbarze i Janowi Misiak z Bogusławic, Państwu Urszuli i Józefowi Rajewskim z Bogusławic, Państwu Małgorzacie i Wacławowi Kornatowskim z Radzymina za ofiarę złożoną na pomnik na grób ks. Zdzisława Kupiszewskiego. Wielkie podziękowania dla Pana Pawła Mielczarka ze Stachowa, kamieniarza, za wykonanie, od samego początku, wszystkich prac przy grobie oraz za złożenie swojej „cegiełki” na wykonanie pomnika. Serdeczne Bóg zapłać.
 11. Dziękuję Państwu Agacie i Mateuszowi Misiak z Bogusławic za ofiarowanie kwiatów do naszej świątyni. Serdeczne Bóg zapłać.