Ogłoszenia parafialne – 25.12.2019r.

Ogłoszenia – BOŻE NARODZENIE 25.12.2019r.

ŻYCZENIA BISKUPA MIROSŁAWA MILEWSKIEGO

Kochani Bracia i Siostry! W kończącym się roku, w którym w naszym Kościele przeżywaliśmy 20. rocznicę beatyfikacji Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników: abp. Nowowiejskiego i bp. Wetmańskiego, składamy głęboki pokłon przed Dzieciątkiem Jezus. Niech wielka tajemnica wiary o Synu Bożym, który przyniósł na świat miłość i pokój przenika Wasze życie, daje duchową siłę w przezwyciężaniu codziennych trudności i napełnia nadzieją. Z całego serca życzę Wam Kochani opieki oraz wstawiennictwa Świętej Rodziny. Niech życie Maryi i Józefa będzie najważniejszym drogowskazem każdego dnia. Zapewniam o mojej modlitwie i z serca błogosławię: w imię Ojca…

  1. Dziękując za pamięć i życzenia Władzom Samorządowym, Dyrekcjom Szkół, Instytucjom, Grupom i Stowarzyszeniom oraz Osobom Prywatnym również ja pragnę złożyć moc najlepszych życzeń. Są to szczególne Święta, które łączą ludzkie serca. Zło, obojętność, marazm codzienności potrafią przekuć w dobro, troskę i życie. Człowiek chce się radować, dzielić tym co ma. Gdy nie może być razem z drugim człowiekiem łączy się myślami, telefonuje, śle życzenia, pokonuje każdą trudność by okazać miłość. Niech to uczucie i te starania nie gasną w sercu żadnego człowieka gdy opadną emocje trwającego czasu. Bożego światła i ciepła rodzinnego na cały 2020r. dla WSZYSTKICH PARAFIAN I MIŁYCH GOŚCI!!!
  2. Dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w przygotowanie dzisiejszej Uroczystości:

– Państwu Białkowskim z Radzymina i Państwu Grenadier z Bogusławic- za ofiarowanie choinek do Kościoła;

– Państwu Grabowskim ze Stachowa za ofiarowanie drzewa na budowę szopki;

– Państwu Agnieszce i Krzysztofowi Podlaskim z Radzymina za ofiarowanie kwiatów do Kościoła;

– Panu Kamilowi Zdunowskiemu z Radzymina za ofiarowanie siana do dekoracji Kościoła;

– Panu Łukaszowi Paładiczuk za Stachowa i Panu Józefowi Rajewskiemu z Bogusławic, którzy poświęcili mnóstwo czasu, cały tydzień, by wybudować tak piękną szopkę jaką mamy, w te święta, w naszej świątyni;

– Pani Izabeli Paładiczuk ze Stachowa, Państwu Ilonie i Piotrowi Kacperskim z Jeżewa, Druhom Strażakom z OSP Radzymin za pomoc przy dekoracji Kościoła;

– Kołu Gospodyń Wiejskich z Radzymina, Pani Grażynie Góreckiej z Radzymina, Pani Iwonie Szeliwiak z Radzymina za własnoręczne przygotowanie i ofiarowanie ozdób choinkowych;

– Panu Adamowi Zaporskiemu z Radzymina za ufundowanie szopki dla dzieci oraz oświetlenia szopki nad ołtarzem;

– Panu Organiście i Zespołowi „Deus” za czuwanie, oprawę muzyczną, śpiew kolęd przed Pasterką w jej trakcie;

– Ministrantom, Lektorom i tym wszystkim, którzy przyczynili się do tak uroczystego przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego;

– Panu Januszowi Marciniak ze Skrzynek i Panu Piotrowi Kacperskiemu z Jeżewa za wszelką pomoc przy wywożeniu śmieci z cmentarza;

DZIĘKI POMOCY TAK WIELU OSÓB MOŻEMY PRZEŻYWAĆ BOŻE NARODZENIE W TAK PODNIOSŁEJ ATMOSFERZE I W GODNIE, DO RANGI TYCH ŚWIĄT, PRZYGOTOWANYCH MIEJSCACH!!! WSZYSTKIM Z CAŁEGO SERCA BÓG ZAPŁAĆ!!!

  1. Dziękuję tym wszystkim, którzy długo przed świętami dostrzegali osoby potrzebujące pomocy i starali się im pomagać:

– Pani Katarzynie Żochowskiej z Radzymina, Pani Agnieszce Szuwara – Podlaskiej z Radzymina za inicjatywę i ogromnie duże zaangażowanie w pomoc dzieciom z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kraszewie – Czubakach;

– Panu Adamowi Zaporskiemu z Radzymina za użyczenie pojazdu by zawieść produkty do Kraszewa – Czubak;

– Nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej z Radzyminka za przeprowadzenie kiermaszu świątecznego na rzecz Krystiana;

– Pani Dorocie Łukasiewicz z Cempkowa za inicjatywę i przeprowadzenie w naszej świątyni koncertu charytatywnego kolęd i pastorałek na rzecz Weroniki;

DOKONAŁO SIĘ W OSTATNIM CZASIE BARDZO DUŻO DOBREGO W NASZEJ PARAFII!!! DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ORGANIZATOROM, PARAFIANOM I GOŚCIOM, KTÓRZY POPRZEZ SWOJE WSPARCIE, DOSTRZEGLI BOGA W LUDZIACH POTRZEBUJĄCYCH POMOCY!!! NIECH ON ZA WSZYSTKO PO STOKROĆ WYNAGRODZI!!!

  1. W pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Msze św. jak w każdą niedzielę – 8.00, 10.00, 12.00.
  2. W piątek zapraszam na Apel Jasnogórski o godz. 20.30 w kolejną rocznicę peregrynacji obrazu Matki Bożej w naszej Parafii.
  3. Po świętach Bożego Narodzenia rozpocznę, tradycyjnie, odwiedziny duszpasterskie tzw. kolędę. Udam się do Waszych domów, do Waszych rodzin, aby w imię Chrystusa wypraszać błogosławieństwo. Odwiedziny te zechciejmy przeżyć jako akt religijny. Przyjmując kapłana po kolędzie wyznajemy swoją przynależność do Wspólnoty Parafialnej a przez nią swoją łączność z Kościołem Powszechnym. W sobotę – 28.12 udam się do Radzyminka (od Państwa Bielickich do Państwa Konwerskich), w poniedziałek 30.12 do Cholew (od Państwa Klimczewskich do Państwa Gołębiewskich),a we wtorek – 31.12 do Cholew (od Państwa Zaciewskich do Państwa Traczyk). Proszę by, w miarę możności, byli wszyscy domownicy.

Pojazdy proszę 10min przed godz. 9.00.

Wizytę kolędową poprzedzi Pan Łukasz Paładiczuk – nasz kościelny, który przyniesie kadzidło, kredę i wodę święconą. Dziękuję za życzliwe przyjęcie Pana Łukasza.

Przygotujmy mieszkanie na to spotkanie: stół nakryty obrusem, krzyż, zapalone świece, woda święcona; jeżeli są dzieci: podręczniki i zeszyty do lekcji religii; na czas wizyty wyłączmy telewizor i radio.

  1. Zachęcam do poszerzania swojej wiedzy religijnej na temat Kościoła. Jest kolejny numer czasopisma „Gość Niedzielny”, miesięcznik „Miłujcie się” oraz List Parafialny.
  2. W 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II zapraszam do wzięcia udziału w pielgrzymce do Włoch w dniach 20-31 lipca 2020r. Szczegółowe informacje znajdują się w gablocie przy parkingu, na stronie internetowej naszej Parafii oraz w zakrystii.