OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE!
W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami, głównie rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia sakramentów, dotyczącymi udziału w nabożeństwach przypominam, że obowiązują nas WSZYSTKIE DYREKTYWY wprowadzane przez rządzących!!! Podpisane przez rodziców zobowiązania (wraz z potrzebą zbierania karteczek, czy wypełniania kontrolek) przed zgłoszeniem dzieci do sakramentów DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE czasu, w którym NIE BĘDZIE obostrzeń związanych z epidemią.
Proszę o wielką ostrożność i ścisłe przestrzeganie norm sanitarnych w naszym kościele (zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk, przestrzeganie wprowadzanych limitów osób – jedna osoba na 4m2,czyli w naszej świątyni 80 osób).
Tylko roztropne i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych może spowodować rychłe ustanie epidemii i powrót do normalnego funkcjonowania. Prośmy o to usilnie w gorącej modlitwie.
Wasz ks. Proboszcz.