Rachunek sumienia dla młodzieży

Przybądź, Duchu Święty… Zdrowaś Maryjo… Aniele Stróżu…

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.(Mt 22,37-40)

  

PRZYPOMNIENIE: 

  • Kiedy ostatnio byłem(-am) u spowiedzi św.?
  • Czy nie zataiłem(-am) jakiegoś grzechu?
  • Czy odprawiłem(-am) zadaną pokutę?
  • Czy wypełniłem(-am) zadośćuczynienie?
  • Czy nie zapomniałem(-am) jakiegoś grzechu?
  • Czy przygotowując się do sakramentu pojednania, spełniam wszystkie warunki, a więc: …
  • Czy mam świadomość, że Jezus podnosi mnie z każdego – nawet najtragiczniejszego – grzechu?
  • Czy pamiętam, że Jezus pochyla się nade mną, aby okazać mi miłosierdzie, odpuszczając mi wszystkie moje grzechy?
  • Czy wiem, że Jezus chce mnie leczyć z ran po grzechach?
  • Czy pamiętam, że Jezus pragnie obdarzać mnie czystym sercem?

 

     RACHUNEK SUMIENIA:

1.   NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ

    Czy wierzę, że Bóg mnie naprawdę kocha

    Czy Bóg jest w moim życiu najważniejszy – ważniejszy niż koledzy, rozrywka, przyjaciele, pieniądze, dyskoteka, telewizor, komputer, ciało, uczucia, sympatia…?

    Czy nie wierzę we wróżby, w sny, zabobony, horoskopy, znaki zodiaku, w modne przepowiednie, reinkarnację, magię, okultyzm, czy nie świętuję Halloween?

     Czy nie wywoływałem(-am) duchów, nie noszę talizmanów czy amuletów?

     Czy potrafię być pokornym i skromnym człowiekiem, przyjmując ewangeliczne „ostatnie miejsce”?

 

2.   NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, BOGA TWEGO, NADAREMNIE

 

    Czy słowo „Bóg” jest dla mnie święte?

    Czy imion świętych nie wymawiam bezmyślnie, w gniewie, złości, w zabawie, w żartach?

    Czy bez potrzeby nie przysięgam?

    Czy wkładam całe serce w rozmowę z Bogiem (rano, wieczorem, w ciągu dnia)?

    Czy opowiadam Bogu o swoim życiu?

    Czy radzę się Jezusa, jak postępować?

    Czy czytam systematycznie Pismo św.?

 

3.   PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

     Jak przygotowuję się do Mszy świętej?

     Czy wcześniej czytam przeznaczony fragment z Pisma św.?

     Czy pamiętam, że opuszczenie Mszy św. z własnej winy (wszystko z wyjątkiem choroby) jest grzechem śmiertelnym?

     Czy staram się jak najczęściej przyjmować Pana Jezusa w Komunii św.?

     Czy uczestniczę we Mszy św. całym sercem?

     Czy się nie spóźniam do kościoła?

     Jak się zachowuję w kościele? Czy nie rozmawiam z kimś, nie przeszkadzam innym, gorsząc ich?

     Czy z uwagą słucham słowa Bożego, które jest dla każdego pokarmem?

     Czy przystępuję do spowiedzi św. raz w miesiącu?

     Czy po popełnieniu grzechu ciężkiego idę natychmiast do spowiedzi św.?

     Czym różni się w moim życiu przeżywanie niedzieli od innych dni?

 

4.   CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

     Czy okazuję szacunek rodzicom, opiekunom?

     Czy modlę się za nich, czy pomagam im, czy ich nie martwię?

     Czy wyrażam się o nich dobrze i nie wstydzę się ich, nawet jeżeli mnie zawiedli?

     Jakim jestem człowiekiem dla ludzi starszych: na ulicy, w sklepie, w podróży?

     Czy nie kłócę się z rodzeństwem?

     Czy staram się o kulturalne zachowanie w domu, w szkole, na ulicy?

     Jaki jestem dla nauczycieli – czy okazuję im wdzięczność?

 

5.   NIE ZABIJAJ

     Czy szanuję zdrowie i życie swoje i innych?

     Czy pamiętam, że życie zaczyna się z chwilą poczęcia, a kończy się naturalną śmiercią?

     Czy wiem, że aborcja i eutanazja są grzechem śmiertelnym?

     Czy wiem, że używanie środków antykoncepcyjnych jest grzechem ciężkim, bo każdy z nich niszczy zdrowie kobiety, a niektóre życie poczętego dziecka?

     Czy nie szkodzę sobie przez papierosy, alkohol, narkotyki, środki dopingujące, dopalacze, przedawkowanie leków?

     Czy dbam i troszczę się o innych?

     Czy nikomu nie wyrządziłem zła, krzywdy, nie sprawiłem bólu?

     Czy nie dokuczam innym, nie wyśmiewam ich i nie przezywam, czy się nie złoszczę?

     Czy nie jestem kłótliwy?

     Czy nie ulegam nienawiści, agresji?

     Czy nie kieruję się uprzedzeniami?

     Czy żyję według ustalonego planu dnia?

     Czy potrafię stawiać sobie wymagania kształtując silną wolę, zasady moralne oraz charakter?

     Czy potrafię mieć swoje zdanie i odmówić, kiedy ktoś składa mi niewłaściwe propozycje?

     Czy dbam o zwierzęta, o przyrodę?

     Czy nie prowadzę auta pod wpływem alkoholu, czy nie łamię przepisów drogowych, narażając zdrowie i życie swoje i innych?

 

6. NIE CUDZOŁÓŻ, NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO TWEGO

     Czy pamiętam, że ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego?

     Czy pamiętam, że macierzyństwo i ojcostwo jest darem Boga?

     Czy pamiętam, że współżycie przed ślubem jest grzechem śmiertelnym?

     Czy szanuję swoje ciało oraz ciało drugiego człowieka?

     Czy wyrażam się o nim z szacunkiem, czy nie mówię o nim wulgarnie?

     Czy jestem wstydliwy(-a) w spojrzeniach, rozmowach i uczynkach?

     Czy nie patrzę pożądliwie na płciowe części ciała?

     Czy się nie bawię płciowymi częściami ciała – czy nie popełniam pettingu, neckingu lub samogwałtu? Czy wiem, że są to grzechy ciężkie?

     Czy nie czytam lub nie oglądam czasopism, zdjęć, rysunków, filmów ukazujących wulgarnie, a nawet pornograficznie płciowe części ciała sprzecznie z nauką Jezusa – z przykazaniami Bożymi?

     Czy dbam o roztropne – czyste – odnoszenie się do osób odmiennej płci (nie podrywam, nie kokietuję, nie narzucam się, nie chodzę z kimś dla zabawy)?

     Czy pragnę ofiarować siebie w bezinteresownym darze dopiero po ślubie?

     Czy kieruję się roztropnością w relacjach męsko-damskich?

     Czy ubieram się skromnie, aby nie wzbudzać w chłopcach pożądania?

 

7. NIE KRADNIJ, NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST

     Czy nikomu nic nie ukradłem(-am)? Jeżeli tak, to co i komu?

     Czy rzeczy skradzione oddałem(-am) lub wynagrodziłem je w innej formie?

     Czy nie niszczę rzeczy, na które pracują inni (rodzice, opiekunowie, wychowawcy…)?

     Czy oddaję rzeczy pożyczone?

     Czy nie ulegam lenistwu? Czy nie marnuję wolnego czasu i talentów otrzymanych do rozliczenia od Boga?

     Czy powierzone mi obowiązki wykonuję chętnie, sumiennie i starannie?

     Czy pomagam innym bezinteresownie?

     Czy potrafię zrezygnować z własnych przyjemności na rzecz innych?

     Czy nie jestem zazdrosny(-a)?

 

8.   NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU

     Czy nie kłamię? (Jeśli tak, to dlaczego: ze strachu, żeby coś osiągnąć, być lepszym, żeby mieć święty spokój, zaimponować innym…?)

     Czy nie szkodzę innym?

     Czy nie krzywdzę innych oczernianiem? Czy wiem, że oszczerstwo jest ciężkim grzechem?

     Czy odwołałem(-am) oszczerstwo?

     Czy nie cieszę się z cudzego nieszczęścia?

     Czy umiem przyznać się do winy, do popełnionego błędu?

     Czy nie zrzucam swojej winy na innych, unikając konsekwencji?

     Czy zwracam uwagę na to, co i jak mówię?

     Czy wiem, że dar mowy jest darem pobłogosławionym, jeżeli wiążę z nim odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo?

     Czy potrafię brać w obronę, kiedy ktoś źle mówi o nieobecnej osobie?

     Czy zachowuję dyskrecję?

     Czy potrafię dochować powierzonych mi tajemnic?

 

II.   ŻAL ZA GRZECHY:  Ach, żałuję za me złości…

 

III.  MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY: (z każdego ciężkiego grzechu lub z najczęstszego lekkiego)

 

IV.  SZCZERA SPOWIEDŹ: w osobie kapłana jest Pan Jezus, obowiązuje go tajemnica

 

V.   ZADOŚĆUCZYNIENIE: naprawienie krzywdy + pokuta