ZAPROSZENIE NA DIECEZJALNE PODZIĘKOWANIE ZA POSŁUGĘ PASTERSKĄ W DIECEZJI PŁOCKIEJ BISKUPA PIOTRA LIBERY

ZAPROSZENIE NA DIECEZJALNE PODZIĘKOWANIE

ZA POSŁUGĘ PASTERSKĄ W DIECEZJI PŁOCKIEJ

BISKUPA PIOTRA LIBERY

W nawiązaniu do Słowa Administratora Apostolskiego Diecezji Płockiej ks. biskupa Wiesława Śmigla z dnia 9 czerwca br., pragnę serdecznie zaprosić Czcigodnych Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i Wiernych Świeckich do płockiej katedry w poniedziałek 27 czerwca 2022 r., aby podziękować za wieloletnią posługę naszego dotychczasowego biskupa diecezjalnego Piotra Libery.

Uroczystość ta rozpocznie się o godz. 11.00 nabożeństwem czerwcowym w bazylice katedralnej. Natomiast druga część spotkania odbędzie się w sali barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego (II piętro). Będzie wówczas możliwość osobistego podziękowania ks. biskupowi Piotrowi i złożenia życzeń imieninowych.

Płock, dnia 15 czerwca 2022 r.

† Mirosław Milewski

Wikariusz Generalny