WAŻNA INFORMACJA-26 marca 2020

WAŻNA INFORMACJA!

Ponieważ otrzymuję dużo telefonów i pytań dotyczących sprawowania Mszy św. w Kościele przypominam, że:

          – W związku z decyzją organów państwowych: w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym NIE MOŻE uczestniczyć więcej niż 5 osób (nie licząc osób sprawujących posługę).

          – Bardzo proszę, aby w Mszach Świętych uczestniczyły tylko osoby (najlepiej z jednego domu) z Rodzin, za których Bliskich będzie ofiarowana Msza Św. Ta sytuacja dotyczy również Mszy św. niedzielnych.

        – Pozostałe osoby, które pragną uczestniczyć w Eucharystii proszę o duchową łączność poprzez modlitwę na Mszy św. transmitowanej w TV lub innych mediach społecznościowych.

        – Zachęcam do zapoznania się z warunkami żalu doskonałego, możliwości przyjęcia duchowej komunii oraz odpustów jakich udzieliła Stolica Apostolska na czas trwania epidemii (informacje umieszczę w dniu dzisiejszym na stronach internetowych parafii).

        – INFORMUJĘ również, że w związku z zaistniałą sytuacją ODWOŁUJĘ jutrzejszą (27 marca) Drogę Krzyżową oraz Apel Jasnogórski. Zachęcam do prywatnego ich odmówienia w domu i duchowej łączności ze mną w godzinach ich normalnego sprawowania w naszej świątyni.

Trwajmy w tym czasie w ufnej modlitwie! Wołajmy wytrwale do Boga, a przyjdzie upragniony czas wspólnego dziękczynienia! Pamiętajmy słowa jakie wypowiedział Anioł do Maryi w dniu Zwiastowania „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”!

Wasz Ksiądz Proboszcz