WIZYTACJA KANONICZNO – DUSZPASTERSKA

PRZEBIEG WIZYTACJI W NASZEJ PARAFII

WIZYTUJE KS. BP PIOTR LIBERA

11 MARCA 2020r.

                                                    

Wszystkich parafian proszę o modlitwę, aby czas wizytacji stał się dla nas wszystkich,

okazją do większej łączności z Kościołem Powszechnym w osobie Ks. Biskupa

i zaowocował ożywieniem naszej wiary, pobożności i aktywności społecznej i religijnej.