WYCIECZKA DO WILNA

WYCIECZKA DO WILNA

21-22 października 2023r.

 Organizator        – Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie

Koszt                   – 550zł

W cenie:              – Autokar, 1 Nocleg z kolacją i śniadaniem (hotel GreenVilnius), Przewodnik (na miejscu), Bilety

wstępu, Ubezpieczenie.

Liczba osób         – maksymalnie 50 osób.

Zgłoszenie           – podajemy Imię i Nazwisko, Adres Zamieszkania, Pesel, Numer Telefonu i Wpłacamy Zaliczkę

200 zł.

 Program (może się zmienić kolejność zwiedzanych miejsc):

1 dzień – Ostra Brama (kaplica i obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej) – cerkiew św. Ducha (najpiękniejsza barokowa cerkiew w Wilnie; pochowani trzej pierwsi święci prawosławni na Litwie) – klasztor bazylianów – cela Konrada (tu był więziony A. Mickiewicz z przyjaciółmi; tu dzieje się akcja Dziadów III cz.) – kościół św. Kazimierza (siedziba jezuitów w Wilnie; tu uczył się i święcenia kapłańskie otrzymał św. Andrzej Bobola) – ratusz/główny rynek (serce Wilna) – żydowska dzielnica (piękne, wąskie i kręte uliczki; dawne małe getto) – spacer najsłynniejszą ulicą Szklaną – ul. Dominikańska (sanktuarium Jezusa Miłosiernego) –  ul. świętojańska (drukarnia J. Zawadzkiego-Wilno kolebka polskiego romantyzmu, ambasada Polski) – prezydentura (tu mieszkał Napoleon, ostatni król Polski, J. Piłsudski) –  ul. Zamkowa (najstarsza ulica Wilna; dom J. I. Kraszewskiego) – ul. Świętomichalska (dom, w którym mieszkał młody Juliusz Słowacki) – zakątek gotycki (kościół św. Anny – najpiękniejszy gotycki kościół na Litwie;  pomnik A. Mickiewicza; dom, w którym mieszkał K. I. Gałczyński) – ul. Bernardyńska: muzeum Adama Mickiewicza –  Uniwersytet Wileński/Alma Mater (kulturalna i naukowa kolebka m. Wilna; tu studiował J. Słowacki, A. Mickiewicz, J. I. Kraszewski, Cz. Miłosz) – ul. Literacka (muzeum pod otwartym niebem; tu mieszkał Cz. Miłosz) –  plac Katedralny (pomnik Giedymina – założyciela Wilna; pałac Władców – tu mieszkali królowie polscy, książęta litewscy) – Katedra św. Stanisława (nekropolia królów polskich; kaplica św. Kazimierza unikalne arcydzieło epoki baroku; kolebka chrześcijaństwa na Litwie).

2 dzień – Cmentarz Rossa (tu spoczywa wielu wybitnych Polaków: grób Matki i Serca Marszałka J. Piłsudskiego; groby żołnierzy poległych w II Wojnie Światowej, brata Marszałka – wiceprezydenta miasta Wilna – Adama Piłsudskiego, pierwszej żony J.Piłsudskiego – Marii z Koplewskich; profesorów Uniwersytetu Wileńskiego: Euzebiusza Słowackiego – ojca Juliusza, Augusta Becu – ojczyma J. Słowackiego, przyjaciela Adama Mickiewicza – Onufrego Pietraszkiewicza, prof. Joachima Lelewela i in.). Wzgórze Trzech Krzyży lub góra Giedymina (obejrzymy panoramę miasta) -kościół św. Piotra i Pawła (perła baroku w Wilnie) –  urwisko nad Wilenką (zobaczymy piękną przyrodę miasta Wilna i dom prezydenta Litwy). Śladami s. faustyny.

Godzina wyjazdu zostanie podana w ogłoszeniach parafialnych przed wycieczką.