ZAPROSZENIE

04 SIERPNIA

UROCZYSTOŚCI KU CZCI

300-LECIA OBRAZU MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ W NASZEJ PARAFII

Tradycja mówi, że w 352 r. Matka Boża objawiła się papieżowi Liberiuszowi i patrycjuszowi Janowi, nakazując wznieść kościół w miejscu, które wskaże. Trzynastowieczna legenda mówi, że „za papieża Liberiusza (352–366) patrycjusz rzymski Jan i jego szlachetna małżonka, nie mając potomstwa, postanowili uczynić Matkę Bożą spadkobierczynią swego wielkiego majątku. Oboje małżonkowie prosili gorąco Boga, aby wola Najświętszej Panny, dotycząca dobrego spożytkowania ich posiadłości, została im w jakiś sposób objawiona. Matka Boża wysłuchała ich prośby i potwierdziła to niezwykłym zjawiskiem. W nocy 5 sierpnia, a więc w czasie, gdy w Rzymie bywają największe upały, część Wzgórza Eskwilińskiego pokryła się śniegiem. Tej nocy Matka Boża objawiła się we śnie obojgu małżonkom i miała życzenie, aby tam, gdzie znajdą śnieg ku Jej czci zbudowali kościół. Patrycjusz Jan powiadomił o tym papieża Liberiusza, który miał identyczny sen. Rano więc udał się papież, otoczony klerem i ludem, w uroczystej procesji na pokryte śniegiem wzgórze i tam oznaczył miejsce na budowę kościoła Panny Maryi.

obrazmatkibozej - ZAPROSZENIE

Nasza Parafia ma szczęście mieć w głównym ołtarzu kopię cudownego obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Na odwrocie widnieje data powstania 1719r. co oznacza, że w tym roku obchodzimy 300-lecie Jego istnienia. W związku z tym 04 sierpnia 2019r. odbędzie się UROCZYSTOŚĆ ku czci Matki Bożej Śnieżnej pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Mirosława Milewskiego. Serdecznie zapraszam.

Wasz Ks. Proboszcz.